Die Asta 
Om danska filmstjärnan Asta Nielsen

Den danska filmstjärnan, författaren och konstnären Asta Nielsen – Die Asta kallad – nådde en enorm framgång under början av nittonhundratalet då hon banade väg för en alltmer självständig och aktiv, utåtriktad kvinnlighet. Erik Tängerstad har läst Lotte Thranes bok…


Feministisk dubbelpremiär på Berliner Ensemble

Regissören Melanie Mederlind skriver om Berliner Ensemble som haft en feministisk dubbelpremiär på två enaktare av två olika författare,  som skiljer sig åt i angreppssätten men förenas i misstänksamheten mot språket. Den ena vill revolutionera språket, den andra vill avslöja…


Marc Lambron – Les Menteurs

Av RUTH LÖTMARKER Claire, Karine och Pierre är på 60-talet studiekamrater med ambitionen att bli antagna vid elithögskolan Ecole Normale Supérieure. Claire och Pierre klarar inträdesproven, däremot inte Karine. De kommer att gå skilda…