Om tillitens filosofi

Av LARS HERTZBERG En gång på 80-talet började jag intressera mig för frågor kring tillit. Jag blev förvånad över att det var så få filosofer som hade ägnat ämnet uppmärksamhet. Sedan dess har…


Bildblogg

Av MARGARETA FLYGT Stolpersteine framför varje hus på en gata i Eppendorf/Hamburg. Och ingen visste vad som hände?  


EU-valet i Italien

Av ÅKE MALM Rom, lördag 13 juni. – EU-valet har passerat och det tog Silvio Berlusconi tre dagar innan han samlade sig till en kommentar. Undra på det – han hade skrutit med att hans eget Frihetsparti skulle komma över…