Och om de litterära verken fick byta författare med varandra?

Av CECILIA CARLANDER Fler möjligheter än andra, ser han, Pierre Bayard, litteraturprofessor med ett antal normbrytande och väl uppmärksammade verk bakom sig; essäer kring litteratur som kittlar fantasin…