Att gå på bio och inte komma tillbaka
Om filmkritikern Sara Ehnholm-Hielm

Om bland annat den manliga blicken i filmer där kvinnor förblir passiva objekt, men också om filmer som Stromboli med Ingrid Bergman, Sommaren med Monika med Harriet Andersson och inte minst Jane Campions Pianot där kvinnor fått vara människor, individer,…


Vandraren
Om Michel Ekmans Lyckliga slut

I Dixikons serie om några finlandssvenska författare skriver Anders Björnsson här om kritikern, litteraturforskaren och essäisten Michel Ekmans senaste bok, Lyckliga slut, en samling lärda essäer blandade med självreflektioner, rik på iakttagelser och innebörder. Michel Ekman står i sin…


Lyser och lågar 
Om finlandssvenska Ulla-Lena Lundberg

I en andra artikel om finlandssvensk litteratur presenterar Merete Mazzarella här Ulla-Lena Lundberg och hennes båda romaner Is och Lyser och lågar och pekar samtidigt på hur olika bedömningen av finlandssvenska författare kan vara i Finland och Sverige. Trots hennes ställning…


Det lilla, det allra minsta, rår vi inte för
Om Matilda Södergrans Överlevorna

I en tid när också lyriken har blivit alltmer extrovert, expansiv och kanske också effektsökande, är det befriande att fördjupa sig i ett författarskap som Matilda Södergrans. Hennes är ett komprimerat språk som borrar djupt inåt och nedåt och vars…


Oscar Parland hundra år

Av IVO HOLMQVIST Så här kunde sysslolösa medlemmar av den tsarryska aristokratin te sig när de i stället för Sankt Petersburgs salonger fick hålla till godo…


Populism på finska (1)

Av ANN-CATHRINE JUNGAR Populismens återkomst är en av de mest framträdande politiska företeelserna i våra samtida liberala demokratier. ”Ett spöke går runt i Europa – kommunismens spöke” skrev…


Skvalforskning om värderingar

Av LARS HERTZBERG I Hufvudstadsbladet 4.12.10 kan vi ta del av en rapport om vad jag skulle vilja kalla ”skvalforskning” – i analogi med radions skvalmusik. Rapporten uppges handla om…


Om tillitens filosofi

Av LARS HERTZBERG En gång på 80-talet började jag intressera mig för frågor kring tillit. Jag blev förvånad över att det var så få filosofer som hade ägnat ämnet uppmärksamhet. Sedan dess har…


Ralf Andtbacka – Wunderkammer. Dikter

Av MATTIAS PIRHOLT Ralf Andtbackas dikter är inte språkmaterialistiska, de är materialistiska helt enkelt. I sin senaste diktsamling, Wunderkammer, låter han oss tal del av den föremålsliga världen:…


Kloka fåglar?

Av LARS HERTZBERG I min senaste blogg skrev jag om hur våra tankar om hjärnan och dess roll för människors och djurs beteende har starka aprioristiska drag: dvs de styrs i stor utsträckning av…


Högre tänkande?

Av LARS HERTZBERG I tidskriften Current Biology (augusti 2007) rapporterades det om förslagna kaledoniska kråkor (Corvus moneduloides) – enligt referat i Hufvudstadsbladet 25.4.2010: ”Fåglarna hissade först upp en kort…


(O)kritiskt tänkande

Av LARS HERTZBERG Behovet av kritiskt tänkande är just nu ett slagord inom universitetsvärlden. Och det är klart att universiteten borde fostra individer som inte går i maktens ledband, vare sig…


När är en poet skald?

Av MERETE MAZZARELLA Jag har funderat på frågan i några veckor, ända sen jag hörde litteraturvetaren Anna Cullhed – forskare vid Svenska Akademien – tala (eller som vi av nån…


Biografiskt lexikon för Finland

Av IVO HOLMQVIST Den 16 juni 1904 lämnade den unge James Joyce sin gröna ö, samman med Nora Barnacle som skulle bli hans hustru. Det är just den dagen hans roman ”Ulysses” utspelas,…


Att ta parti för livet

Av MERETE MAZZARELLA Återigen läser jag en bok av en av mina vänner (och en f.d. student vid Helsingfors universitet, måste jag stolt tillägga). Den här gången handlar…


En kombination av väggar, lås och nycklar

Av LARS HERTZBERG Vi omger oss med väggar för att skydda oss mot köld, väta och ovänner, men tar upp öppningar i väggarna för att komma ut och…


Tingen i oss

Av LARS HERTZBERG Vi tänker oss ofta att vi kan få en klar föreställning om föremålens roll i vår kultur genom att iaktta människors beteende i ett köpcentrum. Vad vi ser där, anser vi, är människor fångna i sina konstgjorda…


Svartsjuka handlar inte om äganderätt

Av LARS HERTZBERG Det är en egendomlig kliché att svartsjuka bottnar i att man anser sig äga sin partner. De som tänker så menar ju att svartsjuka är uttryck för en illusion,…


Vad skall krävas av en doktorsavhandling?

Av MERETE MAZZARELLA Det är nu en vecka sen, den bekymrade mig mycket i nån månad innan och den har fortsatt att bekymra mig. Vad det handlar om är…


Voces intimae – Jean Sibelius och Axel Carpelan

Av IVO HOLMQVIST På den alltid lika läsvärda websidan Nordic Voices in Translation har översättaren David McDuff nu lagt ut en del av Jean Sibelius dagboksanteckningar där man bland annat kan läsa dessa i dagarna…


En gyllene regel?

Av LARS HERTZBERG Den bibeltext som är känd som Jesu bergspredikan (Matteus 5-7) uttrycker stränga krav och höga ideal, och samtidigt en innerlighetens etik: det centrala är den anda…


Henry Parland

Av IVO HOLMQVIST ”Jag fann allt han företog sig så nätt och fint att jag ville gråta. Hans ögon var klara och ändå varma, gulbruna med litet blått i, hans hår vitt…


Minnet – pålitligt otillförlitligt?

Av LARS HERTZBERG ”Palm leker med minnets skapande kraft i sättet som vi återberättar våra liv, i möjligheten att besvärja och förändra det förflutna, och visar samtidigt på minnets otillförlitlighet och identitetens obestämdhet…” Förlagsreklam…


Pojkvaskrar, karlakarlar och gubbstruttar

Av MERETE MAZZARELLA Orkar någon ännu höra om Bokmässan i Göteborg? 
Nej, det var väl vad jag tänkte, men något vill jag få berätta i alla fall. För det första vill…


Isflak och mattvätt

Av MERETE MAZZARELLA Intryck från två skenbart helt olika håll har flutit ihop, nämligen från min läsning av ytterligare en bok skriven av en vän – Agneta Pleijels mycket berörande nya…


Om samtalet

Av MERETE MAZZARELLA ”Audi-mannen” talade  vi  mycket om här i Finland för nån vecka sen – eller är det ren två veckor sen? Tiden går fort, och samtalsämnena växlar lika fort. Men alltså:  biltillverkarens…


Om serviceproduktion

Av MERETE MAZZARELLA Här i veckan var jag på säsongens första Sverigeresa – närmare bestämt till Stockholm där jag en eftermiddag höll skrivarkurs för en liten men naggande god grupp anställda…


Henrika Ringbom – Händelser. Ur Nya Pressen 1968-1974

Av MERETE MAZZARELLA Helena Ringboms höstbok heter Händelser. Ur Nya Pressen 1968-1974. Nya Pressen var en finlandssvensk kvällstidning som Henrika Ringbom flitigt läste som vetgirig, förundrad liten flicka och till vars arkiv…


Hösthändelser

Av MERETE MAZZARELLA För författare är det här en alldeles speciell tid på året. Också om man inte själv råkar ge ut en bok kommer ju kollegernas, vännernas, och man får dedikationsexemplar. Vad ska man…


Joel Pettersson – Måndagsmorgon

Av MATTIAS PIRHOLT När den åländske konstnären Joel Petterssons manuskript började publiceras i mitten av 1970-talet, fyra decennier efter dennes död, fick Svenskfinland sin mest särpräglade folklivsskildrare. Han har följdriktigt…


Malin Kivelä – Du eller aldrig

Av MERETE MAZZARELLA Kan en roman huvudsakligen handla om en livskänsla? Finlandssvenska Malin Kiveläs ”Du eller aldrig” visar att det är fullt möjligt. Trädgårdsmästaren Aija må verka fullständigt ensam men hon har ritualiserat sitt…


Att paltra

Av MERETE MAZZARELLA Nej, det är inte lyrik jag har läst den här veckan heller, däremot har jag läst en bok som heter Deception. From…


Om att sakna, tänka och – gå!

Av MERETE MAZZARELLA ”The right to dry”-rörelsen har jag tänkt en del på den senaste tiden. Den finns i USA och namnet är naturligtvis bildat i analogi med dödshjälpsrörelsens ”The right to…


Smältande isberg eller isbit i drinken?

Av ANN-CATHRINE JUNGAR Med stigande sommartemperaturer mattas inte de ständigt pågående diskussionerna om finlandssvenskhetens framtid. Tvärtemot. Veckan före midsommar toppade den största finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet framsidan med ”Svenskfinland – ett smältande isberg?” Rubriken associerade till…


Variationer på ett tema – Willy Kyrklund

Av IVO HOLMQVIST Willy Kyrklund har avlidit, 88 år gammal. Kvar finns hans böcker, varken särskilt många eller påfallande långa: han var en det lilla formatets mästare, lärd och lekfull. De tål ständig omläsning, dessa ironiska och underfundigt dubbelbottnade historier,…


Sommarklassiker

Av MERETE MAZZARELLA Högsommaren är på sitt vackraste nu, på min Ekenäsgård blommar midsommarrosor och schersmin. Det är tradition att jag ska läsa åtminstone en klassiker varje sommar och nu har jag precis läst ut…