Pianodöden (3) och – (4)..

Av RUTH PERGAMENT Pianodöden (3) – Jubileumskonserterna duggar tätt i år, både Chopin och Schumann föddes 1810 och med utgivningen av Jan Lings Franz Liszt och 1800-talets konstmusik…


En filmfestival och en rockikon

Det är filmfestival och jag är inte där. Men jag tröstar mig med tanken att vad gör det när varenda mediekanal har flyttat merparten av sin produktion till staden i söder? Jag har ju själv varit där en väldigt massa…