Norden i Tyskland

Piper Nordiska – das Beste aus dem Norden. Det låter lovande. Det bästa av nordisk litteratur på tyska. Jag går spänt in på hemsidan för att se vad som månde vara ”det bästa”? Först möter jag Bo Balderson – en…