La Transición
Om övergången till demokrati i Spanien

Spaniens övergång från diktatur till demokrati efter Francos död 1975 var långt ifrån någon automatisk eller rätlinjig process. Med utgångspunkt i två aktuella böcker visar Erik Tängerstad hur denna övergång varit mer komplex än vad som vanligtvis antagits. Landet är…


Europa, Europa

Av PETER LANDELIUS Världsekonomin har internationaliserats fortare än politiken, och finansvärlden är nu minst sex gånger större än den reella ekonomi vars resurser den hade till uppgift att fördela på ett rationellt sätt. Finanskrisen blev ekonomisk kris som snart blir…