Carlo Michelstaedter – La melodia del giovane divino

Av RAGNAR STRÖMBERG ”Man kan inte tala om tragedin,utan om den eller den tragedin;varje grundläggande definition av tragedin är en definition av konsten själv.” Så skriver filosofen, bildkonstnären…