Luise Schorn-Schütte – Konfessionskriege und europäische Expansion Europa 1500-1648

Av EVA MATTSSON Europas historia mellan Reformationen och den västfaliska freden var en period av spänningar mellan olika  trosriktningar som mynnade ut i politiskt/militära konflikter…


Ny dansk läsning av Kerstin Ekmans romaner

Av IVO HOLMQVIST Om ett par veckor kommer Kerstin Ekmans nya roman ”Mordets praktik”, en vidarediktning av Hjalmar Söderbergs ”Doktor Glas”. Den boken har naturligt nog inte hunnit komma med i Doris Ottesens aktuella Barmhjertighed…


Back to keyboard!

Av MARGARETA ZETTERSTRÖM Så är jag då tillbaka vid tangentbordet igen — efter en lång och (så gott som) fullständigt nät- och datorfri semester. Urkopplad, nerkopplad…


Away from keyboard!

Av MARGARETA ZETTERSTRÖM Det hjälpte inte. Trots att häggen för länge sedan blommat ut och även syrenerna vissnat är jag fortfarande lika trött och olustig. Jag sitter varje dag vid min…


Mor och son

  Med stigande ålder läser man på nya vis. När jag första gången läste Homeros Odyssé identifierade jag mig med den unga, ljuva Nausikaa, när jag tio år senare skrev doktorsavhandling om Eyvind…


Att läsa och inte läsa…

En god vän sa till mig att våra läsvanor förändrats kraftigt på bara några decennier. Vi avsätter allt mindre tid för aktivt läsande och prioriterar andra saker i stället. Böcker blir något vi håller i minuterna före insomnandet och tar…