Det existentiella skrikets filosof
Om Benjamin Fondane

Den fransk-rumänske judiske författaren Benjamin Fondane var under sin livstid verksam på en rad olika områden. Han skrev poesi, essäer och kritik. Han ägnade sig åt filosofi och filmskapande och deltog aktivt i kulturlivet både i Frankrike och i sitt…


Peter Tudvad om Kierkegaard (1) – Kierkegaards København

Av IVO HOLMQVIST Søren Kierkegaard var född på Nytorv 2 i Köpenhamn 1813, statsbankruttens år, “det gale Pengeaar, da saa mangen anden gal Seddel blev sat i Circulation”.…