Sommarläsning (6): James Hilton

Av IVO HOLMQVIST ”Goodbye Mr Chips” av James Hilton är historien om latinläraren som på sin ålderdom minns alla generationer elever han sett passera på internatskolan Brookfield, inte…