Zwischen Welten
Om krigen människor emellan

Två vänner glider allt längre ifrån varandra, var och en radikaliserad på sitt sätt. Den ene klimataktivist och den andra radikaliserad åt höger. I ett slags ”chatroman” avhandlar Juli Zeh och Simon Urban drastiskt och underhållande kulturkrigets alla teman och…


Chatroulette

Av MARGARETA FLYGT När jag var liten hade jag en brevvän i Nigeria. Egentligen sa breven inte så mycket – vi kände ju inte varandra. Följden blev i alla fall att Nigeria står mig närmare…