Luis Mateo Diez – El fulgor de la pobreza

Av ULF ERIKSSON Med sin fiktiva domän Celama har Luis Mateo skapat ett romankosmos i paritet med Faulkners, García Márquez eller J.C Onettis motsvarigheter. Hans brett anlagda romankonst fokuserar det regionala Spanien med fokus…