Besök i Bryssel

Av IVO HOLMQVIST Apropå Eva Mattssons intressanta Dixikon-diskussion av språken i Belgien och begreppet Belgitude, och Marianne Jeffmars svårighet att finna förläggare till en dagbok från Bryssel, se här några rader om…


Yves Wellens – D´outre Belgique

Av EVA MATTSSON Finns Belgien eller har det blivit två riken eller försvunnit helt och hållet? Vem bor och regerar i det som 1830 döptes till Belgien och blev en trespråkig stat med nederländska,…