Jerzy Ficowski – Bruno Schulz 1892 – 1942. Ein Künstlerleben in Galizien

Av RICHARD SWARTZ Bruno Schulz gäller vid sidan av Witold Gombrowicz och S. I. Witkiewicz som den store modernistiske förnyaren av den polska litteraturen under mellankrigstiden. Idag tillhör alla tre 1900-talsprosans klassiker. Schulz, också bildkonstnär,…