Holland mot Spanien. VM från sidan (8)

Av JAN NORMING Luften gick ur mig. Det är inte särskilt roligt längre. Kanske har det med bollen att göra. Strömningmekanikerna på Nasa har visat att banan inte går att beräkna när den rör…