Yttrandefriheten
Den mänskligaste rättigheten?

Hans-Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet, diskuterar rättsvetaren Eric Heinzes bok The Most Human Right som argumenterar för att yttrandefriheten kanske är den mest fundamentala mänskliga rättigheten och en nödvändig förutsättning för alla andra rättigheter. Rasmus Paludans koranbränningar…


Brända böckers bibliotek

”Tyvärr är många av författarskapen glömda i dag” påstod Margareta Flygt när hon påminde om den nya tyska storsatsningen De brända böckernas bibliotek, den senkomna upprättelsen för den litteratur som slängdes på nazisternas bokbål 1933. Det är en sanning med…


Om att bränna böcker

Lång yrkeserfarenhet har uppenbarligen inte gett Egyptens kulturminister Farouk Hosni mer insikt. Efter tjugo år i tjänst tillfrågades han om varför de kulturella ansträngningar att medla i Israelkonflikten endast resulterat i att tre (!) israelska böcker fanns representerade i Kairos…