Vad ville Camus egentligen säga med sin roman Främlingen?

Av MERETE MAZZARELLA Här på Dixikon har Peter Landelius tagit upp frågan i sin blogg och har gett sitt svar – ett svar som aktualiserats av hans irritation över (åtminstone en del av) mottagandet…


Den globale provins (II)

Av MIRJAM GEBAUER En essä i samarbete med den danska tidskriften Standart ©, del 2 Tilbage til provinsen: genealogi og etnografi I modsætning til — eller man kunne også sige: komplementært med — denne globaliserende æstetik har tyske forfattere med…