Kloka fåglar?

Av LARS HERTZBERG I min senaste blogg skrev jag om hur våra tankar om hjärnan och dess roll för människors och djurs beteende har starka aprioristiska drag: dvs de styrs i stor utsträckning av…