Biografi på engelska om Elsa Morante

Av IVO HOLMQVIST För sin roman ”The News from Paraguay” fick amerikanskan Lily Tuck 2004 års National Book Award, inte alldeles oförtjänt. Det är en historia på faktiskt underlag…