”Jag förstår”

I all hast om det som varit det stora samtalsämnet: Nog är vi tacksamma för att svininfluensan inte bara inte längre verkar så livshotande utan numera också bytt namn till Den nya influensan?…