Fruar från Bath och Willesden
Om Chaucer och Zadie Smith

Frun från Bath – en av Geoffrey Chaucers Canterbury Tales från 1300-talet – tar upp en av den tidens stora frågor, kvinnors rätt att yttra sig. I Zadie Smiths första teaterpjäs, The Wife of Willesden – som bygger på Chaucers…


Angeles de Irisarri – Gentes de las tres religiones

Av STURE LINDGREN Irisarri är historiker, författare och journalist. Kanske behöver man den bakgrunden för att försöka göra ett hemma-hosreportage i digerdödens år 1348. I den situationen spelar det kanske inte så stor roll längre vad man hade för religion,…