Dansk arkitektur

DK arkitektur Omslag:DK arkitektur Omslag
Klicka på omslaget för att köpa boken
Av IVO HOLMQVIST

För folk från Sydsverige – särskilt för skåningar – har Köpenhamn alltid mycket mer än Stockholm varit den naturliga huvudstaden.

Min mors moster bodde i änden av Peder Bangsvej, nära Damuhussøen. Dit kom man med linje 14 – ännu efter snart sextio år kan jag höra konduktörens ringklocka i släpvagnen, och så gnisslet när spårvagnarna drog igång. Just före ändhållplatsens vändslinga passerade man KB-hallens funktionalistiska sporthall med det imponerande betongspannet.

42 meter är det på, läser jag mig till på ett av uppslagen i det nyutkomna praktverket Den danske arkitektur (Gyldendal) där ett dussin skribenter, alla födda på sjuttiotalet, under Anne-Marie Sommers redaktion beskriver 137 danska byggnadsverk i kronologisk följd, från det tusenåriga vikingafästet Trelleborg till ett vackert kurvat bostadshus på Bispebjergs bakke från 2007.

Det är en fantastisk bok, lika imponerande som Thomas Dicksons Dansk design som Gyldendal gav ut för tre år sedan och som raskt kom i engelsk översättning. Båda böckerna väger tungt, innehållsligt men också i handen – det är inga volymer man lätt tar med sig på flyget.

Mängder av hus är gamla goda bekanta, inte bara det som Kjøbenhavns boldklub uppdrog åt Hans Hansen att rita 1938. Knappt tjugo år senare byggdes de första punkthusen i Danmark, högt ovan staden (nåja, allt är relativt) på Bellahøj. Mors kusin flyttade in i en av lägenheterna högt upp, man kände hur hela huset svajade när det blåste, det var fascinerande.

arne_jacobsen_bensinstation
Bensinstation, Arne Jacobsen

I samma veva kom SAS Royal Hotel mitt emot Hovedbanegaarden till, Arne Jacobsens fortfarande remarkabla landmärke. Hans vackra bensinstation från trettiotalet vid Strandvejen, nu snyggt renoverad, har inte kommit med i svepet, men väldigt mycket annat.

Till de jylländska märkvärdigheterna hör de låga husen i Møgeltønder i Sønderjylland, liksom herrnhutarnas Christiansfeld i närheten som figurerar i Per Olov Enquists böcker, domkyrkan i Ribe från vars torn man har utsikt över marsklandet, och Århus vackra universitet, projekterat före kriget men uppfört efter det.

Och till dem på Fyn Carl Petersens konstmuseum i Fåborg med den vackra portalen, och trädgårdsstaden Gerthasminde i Odense från samma tid, det kanske bästa exemplet på dansk arts and craft, med ”en gennemgående leg med symmetri och asymmetri i facaderne.”

syddansk_universitet_odense_200
Syddansk Universitet

De ritades av Anton Rosen som också gav upphov till Palace Hotel på Raadhuspladsen i Köpenhamn, en smäcker pendang till Martin Nyrops nationalromantiska Rådhus.

Längre fram i boken möter en miljö där jag hade min dagliga gång i tio ås tid, Odense Universitet (nu Syddansk) som började byggas 1971, inte påfallande trivsamt. Arkitekten Knud Holscher lät fasaden kläs med obehandlad järnplåt, efter hand mycket rostig vilket var avsikten, och de oändliga korridorernas väggar är i rå betong. Typiskt nog ströks de i vitt i senare tillkomna delar, bland dem rektoratet.

Från Bornholm har både Kay Fiskers och Aage Rafns välavvägda stationshus i Gudhjem från 1916 kommit med, liksom det vackra nya Bornholms konstmuseum som är lika inbjudande som Louisiana, och Hafniahus i Rønne som är ett av många exempel på hur väl man förvaltat gammalt hantverkskunnande i den danska tegelarkitekturen.

grundtvig_kyrkan_200
Grundtvigskirken

Det bästa exemplet på det är förstås Grundtvigskirken på Bispebjerg (så är vi tillbaka på Själland), av far och son P.V. Jensen Klint och Kaare Klint, båda dessutom liksom Arne Jacobsen framstående möbelarkitekter. En vackrare interiör än dessa höga osmyckade nygotiska valv i gult tegel finns inte. Hela stadsdelen med den kyrkans trappgavelfasad – som en orgel till Guds ära – omgiven av de långa räckorna av låga bostadshus hör till den mest lyckade stadsförnyelsen i Danmark, liksom långt tidigare de varmgula sammanbyggda längorna Nyboder i kvarteret mellan Øster Voldgade och Borgergade, som riksbyggherren Christian 4. började inrätta under tidigt 1600-tal som ett påtagligt uttryck för en allt starkare centralmakt.

liselund_200
Liselund Slot

Och Jørn Utzons inbjudande småskaliga Kingohus i Helsingör från 1950-talet (han ritade också motsvarande atriumhus i professorsstaden i Lund), Jacobsens Bellavista längs Öresund som är Le Corbusier transponerad till mera harmoniska mått, Thorkild Henningsens Bakkehusene från tjugotalet, mycket engelska, det smäckra rokokoslottet Liselund, uppfört 1792, som finns med i alla utländska praktverk om Skandinavien, den mångkunnige Nicolai Abildgaards Spurveskjul tillkommet ett tiotal år senare – det är ingen ände på alla vackra danska hus (rostig järnplåt undantagen)! Ivo Holmqvist

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).