Danielle Sallenave – Castor de guerre

sallenave_160
Extrapris - 159 kr (286 kr) Beställ här
Av LENA KÅRELAND
Hundraårsminnet av Simone de Beauvoirs födelse har resulterat i flera nya studier. En del av hennes egna skrifter har kommit i nyutgåvor, och de dagboksanteckningar som hon förde under åren 1926 – 30, ”Cahiers de de jeunesse”, har nu tryckts för första gången.

Ett mycket läsvärt arbete är den franska författaren Danièle Sallenaves bok Castor de guerre. Sallenave har utgått från Beauvoirs självbiografiska verk och brev, som hon ställer mot de skönlitterära verken. Hon ger en delvis ny och inte alltid smickrande bild av Beauvoir, lyfter fram motstridiga drag och visar hur denna feminismens kultfigur medvetet iscensatte sitt liv, driven av en ambition att aldrig böja sig för konventionerna, aldrig kompromissa.

Detta vittnar om en styrka som väcker beundran men även om en livshållning som ibland skoningslöst gick ut över andra. Det fanns hos Beauvoir även en elitism utan förståelse för dem som tänkte annorlunda, anser Sallenave. Hon driver också tesen att Beauvoirs enorma energi och aktivitet ytterst byggde på en skräck för åldrandet och döden.
© Lena Kåreland

 

  • Läs också Barbro Hedvalls artikel i DN den 18 juli 2009 om Det andra könet
  • Böcker av Sallenave hos Amazon.fr:
  • Artikelsök – mer att läsa
    Här kan du söka på hundratals utvalda svenska och utländska kultursidor efter ännu mer att läsa. Skriv in sökordet i fältet nedan och klicka på Sök