Charles d´Orléans – Ballades et Rondeaux

ballades_et_rondeaux
Till bokhandeln

Av LARS LINDVALL

I Shakespeares Henry V talar engelske kungen dagen före slaget vid Azincourt (25 oktober 1415) om sina styrkor som “we few, we happy few, we band of brothers”. (Därifrån namnet på Steven Spielbergs TV-serie om ett amerikanskt elitkompani under invasionen av Normandie.)

Den unge franske hertigen Charles d’Orléans (1394-1465) överlevde slaget och fördes bort i en tjugofem år lång engelsk fångenskap. Den politiska historien gick honom förbi. Han blev diktare. Hans allegoriska diktning innehåller få direkta självbiografiska referenser. De är litteraturhistoriskt intressanta och har med sin behärskade melankoli stora litterära skönhetsvärden.

Hans verk finns nu här i en utmärkt pocketutgåva med kommentarer och en moderniserad version som parallelltext.

© Lars Lindvall
 

 

 
Mer att läsa:

  • Finn än mer här i hundratals utvalda svenska och utländska kultursidor: