Babelmed.net

Av LARS LINDVALL

För den som vill veta och förstå mer om länder och folk runt Medelhavet är sajten Babelmed.net en oumbärlig kunskapskälla. Det är en nättidskrift som är fristående från mediaföretag och oberoende av politiska, kulturella eller religiösa intressegrupper. Den belönades 2007 med Prix Europa som ”best European website”. Redaktionsrådet har ett nätverk bestående av ett tjugotal korrespondenter i olika länder. Nättidskriften finns att läsa i arabisk-, engelsk-, fransk- och italienskspråkiga versioner (inte nödvändigtvis med samma text- och bildmaterial).

top

Till de senaste bidragen hör en text om Paolo Dall’Oglio, kristen och klostergrundare, som fördrevs av regimen i Syrien och som blivit en sorts ambassadör för oppositionen i landet. I andra texter görs försök att förstå och förklara de arabiska revolutionerna – ser vi ”demokratier utan demokrater” utvecklas? Problem som rör jämställdhet, kön och sexualitet diskuteras. Till exempel får man veta att Egypten är världens fjärde största konsument av pornografi på nätet. Kultur i vid bemärkelse behandlas under olika rubriker – litteratur, konst, musik och matkultur. Mycket av det som berättas ligger i svensk medieskugga.

Babelmed, en ”non profit organisation” med säte i Rom, skapades 2001 som en utlöpare av stiftelsen La Fondation René Seydoux i Paris. René Seydoux-Fornier de Clausonne (1903-1973) är en i Sverige föga känd fransman. Han var diplomatson och intresserade sig främst för politisk ekonomi. Han innehade höga poster i franskt näringsliv och utbildningsväsen och tog flera initiativ till verksamheter som alla syftade till bättre mellanfolklig förståelse. Stiftelsen skapades av hans hustru Geneviève Seydoux, även hon övertygad om nödvändigheten av kulturutbyte och dialog mellan folken i Medelhavsområdet. Man samarbetar med andra stiftelser som verkar för kulturdialog och mänskliga rättigheter. (Det finns exempelvis en länk till Anna Lindh Foundation.)

Babelmed har till uppgift att sprida sådan gränsöverskridande kunskap som är särskilt viktig nu då oro råder i många Medelhavsländer. Nyhetsbrevet, som tillkom 2002, kan man prenumerera på utan kostnad. Ett nytillskott, från 2011, utgörs av den likaledes flerspråkiga Babelmed Monde Arabe, med redaktion i Tunis och med rapportörer i nio arabiska länder, från länderna i öst (Mashreq) till länderna i väst (Maghreb). Denna sajt skapades med anledning av den arabiska våren. Den stöds av La Fondation pour le Futur (Amman), Solidarités Laïques (Paris) och, förstås, René Seydoux stiftelse.

Namnet ”Babelmed” syftar på den språkliga och kulturella mångfalden (Babel) runt Medelhavet. Men arabiskans bab ryms också i namnet – ordet betyder ’dörr’. Man kan söka sig vidare åt olika håll. Några klick bara, så öppnar sig dörrar till en värld vi vet alldeles för lite om.

Den dag detta skrivs – 12 januari 2013 – invigs på nätet en annan, besläktad, sajt, ett stort audiovisuellt arkiv som huvudsakligen finansieras av EU, med bidrag från många av länderna runt Medelhavet (Audiovisual Mediterranean Memories – www.medmem.eu). Lanseringen sker i Marseille, Frankrikes äldsta stad, och största hamn vid Medelhavet, europeisk kulturhuvudstad under 2013.

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).