Samtida italiensk poesi
Antologia di poeti contemporanei

Apropå Daniela Marcheschis antologi med samtida italiensk poesi, Antologia di poeti contemporanei, som vill vara ”en poetisk fest”, och där en lång rad poeter finns representerade, bland andra Daniela Marcheschi och Margherita Rimi, ger Ida Andersen också en översikt över svenska översättningar av flera poeter, bland dem Maura Del Serra och Guido Oldani, också de representerade i den italienska antologin.

 

Det poetiska utbytet mellan Sverige och Italien kan nuförtiden inte sägas vara speciellt livaktigt och inte mycket intressant italiensk poesi översätts och ges ut i Sverige. Enstaka poeter lyckas ibland hitta hit, ofta genom kontakter och inflytande. På senare år har till exempel Alberto Bevilacqua och Corrado Calabrò, båda namntunga och erkända, givits ut här även om de kanske inte skriver den allra mest angelägna poesin. Andra kan höra av sig och är beredda att betala själva för att bli översatta och utgivna. Det finns också eldsjälar i form av översättare eller förlag som trots dåliga ekonomiska villkor kämpar för att introducera vissa poeter eller författarskap. Nyligen har t.ex. Maura Del Serras Sånger och stenar  givits ut på svenska i översättning av Julian Birbrajer liksom Andrea Zanzottos Dikter (översättare Aslög Pontarra) och tidigare också Valerio Magrelli genom samlingen Ordets frånsida i översättning av Lars-Håkan Svensson.

Men det borde finnas utrymme för fler italienska poeter på den svenska poesiscenen. Var är de alla? Vilka är de? I sin recension i SvD från 2006 av Paolo Ruffillis diktsamling Sorgen och glädjen (översatt av Nina M Olsson) skrev Erik Bergqvist att ”poesi skriven på romanska och latinska språk lätt blir en smula abstrakt högtravande när den överförs till ett tungomål som svenska, med dess mindre utvecklade gehör för idéer.” Det kan säkert vara giltigt för en del av lyriken på romanska språk, men absolut inte för all poesi därifrån.

Den förra chefen på italienska kulturinstitutet, Paolo Grossi, tog 2009 ett lovvärt initiativ med tidsskriftsserien CartaDitalia, där ett nummer ägnades 11 samtida poeter. Av dessa har endast Eugenio De Signoribus blivit utgiven, även han gavs ut av Italienska kulturinstitutet, och översattes av Julian Birbrajer.

De uppräknade poeterna är som sagt tongivande i Italien, men därmed inte sagt att de mest intressanta har hittat hit och berikat den svenska poesisfären. Signifikativt är ju också att endast en av ovan nämnda poeter är kvinna, vilket illustrerar den slagsida som den italienska litterära världen lider av och som också följer den hit på grund av mekanismer som har sin grund i makt och inflytande inom förlagsvärlden. I CartaDitalias poesinummer var i och för sig sex av de elva poeterna kvinnor, men i Kulturinstitutets senare bokserie var Elsa Morante den enda kvinnan som passerade nålsögat.

I Daniela Marcheschis antologi Antologia di poeti contemporanei. Tradizioni e innovazione in Italia (2016) finner jag så en del av dem och vill ropa ”Kom hit! Kom hit! till var och varannan poet. Till Fernando Bandini (1931 – 2013), som skrev på såväl venetodialekt som latin men också på italienska och som i den gripande långdikten Gatti di guerra (”Krigskatter”) har berättat om katter han mötte under kriget: ”Katterna jag älskade / var är de nu …?” Till Cristina Annino, (f. 1941) med sin egenartade stil. Hon började skriva dikter redan som barn och hennes mamma skrev ner dem medan dottern sov. En av dikterna lyder:

Skulle med händerna kunna dra upp
allt vatten i havet. Också mer. Och
jag skulle genomkorsa elden härifrån till henne i denna
bögiga dag. Såg du henne
häromdagen, hur hon var? Liten. Hela världen
är liten. Världens räls säger
numera klick. Men vet du
vad en sån liten bimbo kostar? Att
under jord, efter middagarna, den stora sömnlöshetens
kvadrat, skulle du må bra, till och med
med henne.

Eller till Amedeo Anelli (f. 1956) som även är redaktör för tidskriften Kamen, en ambitiös publikation för poesi och filosofi i vid mening. Anellis dikter är utsökta, kondenserade och filosoferande över till synes enkla ting som blottar en djupare undermening:

… O evigt och bräckligt
är dunklet
som omvärver allt.
Kontrapunkterad tystnad
Ljud.

Gärna får också Biancamaria Frabottas lakoniskt humoristiska dikter översättas:

Min man har ett stort hjärta
som den gud som skänker en den första versen
Om natten drar han inte till sig täcket
hans hårstrån sticker mig inte på brösten

Av de 21 presenterade poeterna är det hittills endast Maura Del Serra och Guido Oldani som vi fått stifta bekantskap med, den senare med ett tiotal dikter i antologin Med ord och utan (2008), Men poeterna i Marcheschis antologi, eller snarare deras dikter, visar på en bredd och ett djup i italiensk poesi, som ännu inte nått oss här i Sverige.

Daniela Marcheschi är antropolog, litteratur- och konstkritiker samt universitetslektor. Hon är även själv poet, och författare av många publikationer inom sitt verskamhetsområde. Dessutom är hon skandinavist och översättare av bland annat Tranströmer, Boye och Trotzig. I introduktionen till antologin, som hon tänker sig ska följas av fler, skriver hon att hon ”vill öppna ett permanent ’laboratorium’ eller ett ’observatorium’ för poesi för att övervaka vad som pågår och rapportera om nya och gamla röster.”

Marcheschis utgångspunkt vid urvalet av poeter är på ett plan öppen och därmed ”sårbar”, men på ett annat plan väldigt bestämd. Hon har inte velat välja poeter efter någon bestämd poetisk riktning eller liknande kriterier, t.ex. att samla poeter från en viss generation eller gruppering, vilket annars är vanligt i Italien. Istället har hon utgått från sin roll som kritiker och lagt övertygande kritiska och estetiska argument till grund för urvalet. Häri ligger ett kvalitetsbegrepp som också blir uppenbart när man läser de respektive poeterna. Och som titeln antyder innefattar urvalet poeter som både är rotade i den poetiska traditionen och som blickar framåt med något innovativt och unikt.

Marcheschi för ett resonemang om den generella svårigheten med poesi – att det finns så många poeter, inte minst genom nya medier och internet, men att så få av dem som ägnar sig åt poesi är införstådda med hur mycket det fordrar av arbete med teknik, språk och andra färdigheter inom genren och inte minst med fördjupande studier. Hon lyfter fram poeten som en intellektuell person, en förmedlare av kulturen som helhet där poesin yttrar sig som en del. Poet är något man blir genom långt och träget arbete, genom att föda fram denna ”persona.”

Jag läser Marcheschis introduktion till antologin som ett försvar för poesin som sådan. Hon menar att förlag, ”marknaden” och andra aktörer måste ta ansvar för att poesin ska överleva. Som det nu är sammanfaller inte alltid utgivningen på de stora förlagen med det litterära värdet. Att bli utgiven på ett tongivande förlag kan bekräfta en viss poesis giltighet, vilket i sin tur riskerar att vidarebefordras t.ex. vid spridning utomlands. Också det motsatta sker, när ett avvisande från ett etablerat förlag ses som en signal om att ens poesi är rätt, och därmed upphöjs till något den kanske faktiskt inte håller för.

Marcheschi vill istället hålla fram poesin som en sann konstart där talang kombineras med studier och arbete under många år. Och poesi, menar hon, är tätt förbunden med andra discipliner och existentiella erfarenheter. Prov på detta resonemang finns i antologin genom till exempel Pier Luigi Bacchini, som vid sidan av sitt arbete som farmaceut även givit ut en rad diktsamlingar. Hans två professioner befruktar varandra och så här låter det i en av dikterna:

Död. I apotekets tystnad är varje substans
på plats aloe i hyllorna, krukor
i halvskugga, dosering. Gift och nycklar. På din petnoga
våg klingar varje minsta grand
med sin rätta vikt. Men vi tappar bort recepten
vi sväljer inte oblaten, så att vi på disken summerar det brännande
mot det tryckande. Och det stumma
mot det skärande.

Även Margherita Rimi (från Sicilien, f. 1957) låter sin erfarenhet som neuropsykiatriker åt svårt traumatiserade barn genomsyra sin poesi, som alltid också tycks skriven ur barnets perspektiv. Här ur dikten Snöhimmel:

Snöhimlen, den känner jag till.
Han hade varit ett barn
Och på spåren,
de från järnvägen,
skriker de för att varna honom
Och snön utgjorde
därmed hans tystnad

Vidare finns Roberto Piumini som även är barnboksförfattare och skriver underfundiga dikter i bästa Lennart Helsinganda och Jolanda Insana vars smärtsamma krigserfarenheter ännu avspeglas i hennes diktning.

Antologin kännetecknas av en poetisk mångfald och Marcheschi själv talar om sitt urval som närmast encyklopediskt. Men det går ändå att finna ett slags samhörighet mellan de olika rösterna. Jag tror det beror på den autenticitet som präglar alla dikterna, och på dikternas stora kommunikativa förmåga. Den introduktion som föregår varje dikturval är i huvudsak en bio- och bibliografisk redogörelse, som av en poetens bildningsväg, men är också en kritikers försök att beskriva och placera in respektive poets poesi i den samtida lyriken. Den ger också tips om var man kan läsa mer. Marcheschi avstår däremot från att värdera och bedöma dikterna. Här får istället texterna bära sig själva. För med Daniela Marcheschis egna ord vill denna antologi vara ”något glatt, en poetisk fest: Glädjen och kraften i poesins ljus inför och mot allt mörker som finns i den samtida historien.”

Jag utropar ”Ja!” och hoppas helst få se alla antologins poeter översatta inom en snar framtid. Förutom de ovan nämnda är de Giampiero Neri, Franco Loi, Elio Pecora, Nanni Cagone, Anna Cascella Luciani Giorgio Manacorda, Maurizi Cucchi, Lino Anguili, Assunta Finiguerra, Antonio Riccardi och Paolo Febbro.

 

  • Hör Biancamaria Frabotta läsa en av hennes dikter på italienska:

  • Dela artikeln:

    Missa inget på Dixikon. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

    Jag bekräftar att jag vill prenumerera på Dixikons nyhetsbrev.
    Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).