Franz von Lenbach - Otto von Bismarck (Wikicommons)
Gunther Schuller (skärmavbild från Youtube, se nedan)
Kåkstad, Medellín (Wikicommons)
Namibia. Bild: Stefan Magdalinski flickr
© Tomas Lundgren - Installationsbild (II).
Hungerstrejkande flyktingar (Bild: Klaus Werner-Lobo)
Essäer

Om Svetlana Aleksijevitj
Nobelpriset 2015

Gulag 1932 (Wikipedia)

Av Håkan Lindgren
(Ursprungligen publicerad 2013) Under hösten kom Tiden second hand, den senaste boken i Svetlana Aleksijevitjs stora dokumentära projekt ”Utopins röster” (översättning Kajsa Öberg Lindsten). Med ”utopin” menar hon förstås Sovjetunionen: sedan början av 1980-talet har hon specialiserat sig på långa, litterärt bearbetade intervjuer med människor som berättar om livet i…

Bloggar

Belarus – landet där ”the sound of one hand clapping” är förbjudet

Svetlana Aleksijevitj (Wikipedia)

Av Håkan Lindgren
(Ursprungligen publicerad 2011) En urgammal filosofisk gåta har äntligen fått sin lösning från ett oväntat håll: polisen i Belarus är nämligen så skarpsinnig att den kan urskilja ljudet av en ensam applåderande hand. Polisen vet också hur den ska reagera på en sådan applåd:…

Böcker Tyska

Bismarck – en framgångsrik stenhuggare
Christoph Nonn – Bismarck

Franz von Lenbach - Otto von Bismarck (Wikicommons)

Av Anders Björnsson
Otto von Bismarck var obestridligen 1800-talets främste statsman på den europeiska scenen. Han föddes mitt under Wienkongressen, den 1 april 1815, och som Christoph Nonn framhäver i sin nya biografi, kom den Heliga allians som då ingicks mellan segrarmakterna Preussen, Ryssland och Österrike att bli vägledande för honom under hela…

Franska

Werner Lange
Les artistes en France sous l’Occupation

7405570_f520

Av Per Arne Tjäder
När andra världskriget bryter ut blir Werner Lange, konsthistoriker med doktorsgrad och museiman i Berlin, löjtnant i Wehrmacht. Och efter Frankrikes kapitulation i juni 1940 kommenderas han till Propagandastaffel i Paris. Hans uppgift där blir att främja Rikets intressen i kontakterna med konstnärer och konsthandlare och samtidigt ha kontroll över…

Böcker Spanska

”Det börjar illa”
Javier Marías – Así empieza lo malo

Gran Vía, Madrid (Wikicommons)

Av Peter Landelius
Året är 1980. Det är i en avgörande tid i Spaniens samtidshistoria, mellan pakten i Moncloa 1977 och kuppförsöket 1981. Det är nu som landet efter inbördeskrig och diktatur äntligen ska ta steget in i det sena…

In memoriam

Gunther Schuller

Gunther Schuller (skärmavbild från Youtube, se nedan)

Av Ruth Pergament
Nyheten om Gunther Schullers död tidigare i år verkar ha undgått de svenska kulturredaktionerna. Schuller vars föräldrar var tyska immigranter, pappan var violinist i Metropolitanoperans orkester, framhävde inte det europeiska arvet. Tvärtom kom han att fungera som portalgestalt för den amerikanska musiken. Gunther Schullers död är sålunda en helt igenom…

Essäer Franska Minnesvägar

Mänsklighetens arma lidande kropp
Om Germaine Tillion

tillion_la_traversee_du_mal_2

Av Jeana Jarlsbo
Ett fotografi från början av 1940-talet föreställer Germaine Tillion vid trettiotre års ålder. Hon är en ung kvinna i blom, med ett rofyllt ansiktsuttryck, ett småleende på läpparna, mörkt uppsatt hår. I hennes ögon kan man skönja livsglädje. Kanske också en inre glöd. Nuet tycks andas lugnt kring hennes gestalt.…

Böcker Tyska

Helmut Schmidt – Was ich noch sagen wollte

Marcus Aurelius

Av Martin Lagerholm
I stora delar av västvärlden var 1960- och 70-talets samhällsklimat ytterst politiserat, på gott och ont. En av de mer positiva effekterna av detta var att direktkontakten mellan makthavare och medborgare utgjorde ett mer självklart inslag i det offentliga samtalet än idag. Åtminstone levde folket och de folkvalda i samma…

Essäer Franska

Roland Barthes

barthes3

Av Lena Kåreland
För hundra år sedan föddes i Cherbourg den 12 november den franske kritikern och litteraturforskaren Roland Barthes, professor i litteratursemiologi vid Collège de France. Som få andra fransmän har han intellektuellt och kulturellt präglat sin tid. Han var en förgrundsgestalt såväl inom strukturalismen som poststrukturalismen liksom inom semiologin och fotokonsten.…

Böcker Spanska

Jorge Franco – El mundo de afuera

Kåkstad, Medellín (Wikicommons)

Av Henrik Nilsson
När de colombianska knarkkartellerna under slutet av 80-talet och början av 90-talet förlamade landet med avrättningar och attentat, drabbades Medellín särskilt hårt och fick rykte om sig att vara en av världens farligaste städer. Efter att Medellínkartellens ledare Pablo Escobar dödats 1993 inleddes en fredligare utveckling. Fattigdomen i kåkstäderna är…

Böcker Tyska

Bernhard Jaumann – Der lange Schatten

Namibia. Bild: Stefan Magdalinski flickr

Av Magnus P. Ängsal
I juli i år meddelades att Tysklands regering erkänner folkmordet på herero- och namafolken i Tyska Sydvästafrika, nuvarande Namibia, åren 1904-1908. Tyskland har två gånger tidigare återlämnat kranier från mördade namibier, 2011 och 2014. I Namibia arbetar folkmordmordskommittéer intensivt för att Tyskland ska ge en formell ursäkt och gottgöra med…

Minnesvägar Tyska

Katja Petrowskaja – Vielleicht Esther

© Tomas Lundgren -  Installationsbild (II).

Av Tommy Andersson
Bland höstens översättningar till svenska återfinns Katja Petrowskajas hyllade debutbok Vielleicht Esther om hennes sökande efter den egna släktens rötter i nittonhundratalets Östeuropa, ett verk som då det utkom i Tyskland väckte mycket stor uppmärksamhet. Det intensiva intresset berodde främst på det starka innehållet, men också på att Petrowskaja skapat…

Böcker Tyska

Jenny Erpenbeck
Gehen, ging, gegangen

Hungerstrejkande flyktingar (Bild: Klaus Werner-Lobo)

Av Margareta Flygt
Jenny Erpenbeck är en av de tyska författare som också blivit internationellt känd. Hon är uppvuxen i gamla Östberlin och kommer från en författande släkt; hennes far, John Erpenbeck, som är fysiker och filosof, har skrivit skönlitterärt liksom hennes farfar Fritz Erpenbeck och farmor Hedda Zinner. Efter att ha läst…

Minnesvägar Tyska

Dagbok från en tidsresa
Anne Weber – Ahnen

Sandlöpare, Sanderling

Av Tommy Andersson
Den som ibland besöker Dixikon gör så av många goda skäl. Ett av de främsta är för många läsare tidskriftens vilja att vara ett forum för »böcker på andra språk än svenska« för den som intresserar sig för »europeisk litteratur, kultur- och samhällsliv«, som det heter under rubriken Om Dixikon…

Essäer Minnesvägar

Minne, väggar, tystnader
Ett minnesmärke i Berlin

Minnesplatsen för offren för nazisternas ”eutanasi”-program, Tiergartenstrasse, Berlin. Bild: Wikipedia

Av Helga Krook
Jag står vid en blå glasvägg och ser genom den. Träd. Gator. Människor. En buss stannar vid en busshållplats. Den närmaste fasaden är randad nertill i vita och svarta fält, upptill är den gul, formad i vågor. Det är Philharmonie, den stora konserthallen i Berlin. Jag går längs den blå…

Franska Minnesvägar

Övningar i överlevnad
Jorge Semprun – Exercices De Survie

"Jedem das Seine" - Huvudingången till Buchenwald

Av Peter Landelius
I pappersbokens kristid publiceras alltfler postuma böcker, låt vara att många förlag fortfarande håller sig till sådant som den avlidne har skrivit själv. Av den nyligen bortgångne Jorge Semprun har Gallimard nyligen publicerat en liten bok med titeln “Exercices de survie” (Övningar i överlevnad). Den verkar inte alldeles färdigskriven, men…

Böcker Tyska

”Luther-land”

Ferdinand Pauwels - Luther spikar upp sina 95 teser på Schlosskirche  i Wittenberg (Wikicommons)

Av Anton Jansson
Ta fram en karta över Tyskland och börja med att sätta ned en penna vid den lilla staden Eisenach i Thüringen och dra ett streck runt 15 mil österut. Dra därifrån ett streck knappt 15 mil norrut, och sedan ett tillbaka till punkten där du började. Triangeln du ritat är…

Böcker Engelska

Skurk och segerherre
Stephen Kotkin om Stalin

Unter den Linden i Berlin den 3 juni 1945 (Wikicommons)

Av Anders Björnsson
Grundtemat i den amerikanske historikern Stephen Kotkins biografi om Stalin är att den som eftersträvar och innehar absolut politisk makt alltid måste känna sig kringränd och hotad, av både rivaler och kumpaner, och samtidigt att denna känsla, som han inte har någon anledning att dölja, är den främsta motiveringen för…

Böcker Engelska

Oxford och Brideshead revisited

Bridge of Sighs, Oxford

Av Hans-Ingvar Roth
Många turister som besöker England gör under sin resa ett obligatoriskt besök i Oxford som jämte Cambridge är Englands mest berömda universitetsstad. De flesta som har besökt Oxford har varit klart imponerade av de magnifika collegebyggnaderna, de vackra trädgårdarna och parkerna, de gröna rankorna över de vittrande murarna, biblioteken, kapproddbåtarna…

Böcker Franska

David Le Bailly – La captive de Mitterrand

François Mitterrand och Anne Pingeot

Av Ruth Lötmarker
Den 6 september 2012 skriver journalisten David Le Bailly ett långt brev till Anne Pingeot för att förklara att han tänker skriva en bok om henne. Han vill skriva om en epok, då pressen respekterade kända personers privatliv. För hans egen generation är hon den kvinna som under mer än…

Böcker Nordiska språk

Goethe zappar!
Om Birgit Erikssons ”Moderne dannelse”

Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-1796)

Av Mattias Pirholt
Bara tre tyskspråkiga författare återfinns i Harold Blooms anglosaxiskt färgade urval i The Western Canon – Sigmund Freud, Franz Kafka och Johann Wolfgang Goethe. Det är i första hand dubbeldramat Fausts två delar som är Goethes biljett till Blooms kanon. Men också bildningsromanen Wilhelm Meisters Lehrjahre, och dess betydelse för…

Åke Malms blogg

Jan Normings blogg

Ivo Holmqvists blogg

Dixikon på Kulturkvarten.se

Lyssna på Dixikon