The Flower portrait of William Shakespeare (Wikicommons)
Ibsenstatyn traditionellt lagerkransad, i år också spraymålad (Foto: Øyvind Eide)
Cappella Cerasi (Wikicommons)
Marten van Valckenborch d.ä. - Babels torn (Wikicommons)
"Le manque est la lumière donnée à tous". Bild: Giovanni Fattori - Tramonto sul mare (Wikicommons)
Albert Marquet - Bassin du Roy, Le Havre (Wikicommons)
Scenkonst Tidskriftsgrannar

Tider och samtider
James Shapiro – 1606. William Shakespeare and the year of Lear

The Flower portrait of William Shakespeare (Wikicommons)

Av Per Lysander
I denna artikel, som är en förkortad version av en längre artikel från Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, reflekterar Per Lysander över Shakespeare på scen och i historien med utgångspunkt från James Shapiros bok om året 1606. _________ Litteratur och forskning runt Shakespeare flödar i oöverskådlig omfattning i ett samtal där…

Scenkonst

Nyskapat i Ibsens anda
Internationella Ibsenfestivalen i Oslo 2016 (1)

Ibsenstatyn traditionellt lagerkransad, i år också spraymålad (Foto: Øyvind Eide)

Av Theresa Benér
När den kände norske skådespelaren Kåre Conradi retoriskt frågade vad Norge ska exportera när oljan sinar, svarade han själv direkt: Ibsen förstås! Den norske nationaldramatikern må ha varit död i 110 år, men hans verk inspirerar till ständigt nya former och scenspråk, både hemmavid och internationellt. Ibsenfestivalen, som nyligen gått…

Konst

Plats för humor?
Om en målning av Caravaggio

Cappella Cerasi (Wikicommons)

Av Ola Sigurdson
På Piazza del Popolo i Rom, just till höger om porten till Via Flaminia, genom vilken drottning Kristina en gång tågade in i Rom, ligger kyrkan Santa Maria del Popolo. Här låg en gång i tiden en av startpunkterna för dåtidens pilgrimsleder. Men även i vår tid är kyrkan strategiskt…

Språk

Europas språkvärld igen

Marten van Valckenborch d.ä. - Babels torn (Wikicommons)

Av Tommy Andersson
Peter Landelius genomtänkta och välformulerade replik på min artikelserie Europas språkvärld hade förtjänat en betydligt snabbare reaktion än vad jag förmått prestera, men även om jag nu är sent ute önskar jag ändå utnyttja möjligheten till en uppföljning. Kanske är tonen i mina artiklar ställvis väl entusiastisk, men jag vill…

Franska

Christian Bobin – Noireclaire

"Le manque est la lumière donnée à tous".  Bild: Giovanni Fattori - Tramonto sul mare (Wikicommons)

Av Erik Bergqvist
Christian Bobin (född 1951) skriver genreblandande böcker där dagboksnotis möter aforism och sinnesnära registrerande varvas med reflektioner om läsande och litteratur, musik och bildkonst. Med sin på en gång avrundade och retoriskt förhållandevis nedtonade fragmentprosa har Bobin nått en ganska stor publik i Frankrike. Då kan tilläggas, som en talande…

Franska Utställning

Albert Marquet
Bortglömd och nyupptäckt

Albert Marquet - Bassin du Roy, Le Havre (Wikicommons)

Av Lena Kåreland
Albert Marquet (1875 – 1947) var samtida med Matisse, Dufy och Derain men mindre berömd än de. Vad det beror på är svårt att veta, för utan tvivel var han en talangfull och skicklig målare. Det visar en utställning av närmare 150 av hans verk på Musée de l’Art moderne…

Poddar

Dixikons pod
Om våld på teaterscenen

Featured Video Play Icon

Av Theresa Benér
Hur kan teatern bemöta en våldsam, grym och komplex verklighet? Genom att tydligt skildra alla vidrigheter? Den brittiska dramatikern Sarah Kane ansåg det, annars vore det liktydigt med att inte tala om det alls. Eller är det tvärtom ett hinder för förståelsen? Hos Harold Pinter kan redan frågan om man…

Spanska

Juan Gabriel Vásquez
La forma de las ruinas

Cartagena, Colombia

Av Henrik Nilsson
För några år sedan befäste den colombianske författaren Juan Gabriel Vásquez (född 1973 i Bogotá) sin ställning som en av de främsta unga latinamerikanska prosaisterna i vår tid med romanen Ljudet av sådant som faller (på svenska 2014); en lysande skildring av de mänskliga konsekvenserna för den generation som växte…

Italienska

Ett annat Rom

adua

Av Pernilla Ståhl
För turister och flanörer i Rom finns otaliga spår att följa: det antika Rom, barockens Rom, i Garibaldis fotspår… listan kan göras lång. Den somalisk-italienska författaren Igiaba Scego gör i Roma Negata en helt annan vandring i sin hemstad; hon går genom en stad som inte vill kännas vid den…

Engelska

Sekulär spiritualitet?
Sam Harris – Waking up

harris_waking_up_dixikon-se

Av Niklas Andersson
Att försöka sammanfatta Sam Harris karriär är att ge sig ut på minerad mark. En sak kan konstateras: någon som har ådragit sig så mycket avsky från så olika håll måste ha gjort något intressant. I en tid då känslor är hårdvaluta i debatten och åsiktslägren mer polariserade än någonsin…

Franska

Tusen sidor Aragon
Philippe Forest – Aragon

Aragon

Av Robert Azar
Aragon hör till de stora namnen i 1900-talets Frankrike. Han levde länge – från 1897 till 1982 – och än idag kan man på Paris gator träffa människor som sett eller talat med honom. När jag slog upp Philippe Forest nya biografi Aragon, ett nästan tusensidigt mastodontverk som ingående beskriver detta…

Engelska

Om upproret i Mecka och dess konsekvenser in i vår tid

Kaaba_3

Av Lars Lindvall
Den stora vallfärden hajj var till ända. Nu, den tjugonde november 1979, skulle Meckas egna invånare och med dem hundra tusen troende från länder runt om i världen göra den lilla vallfärden umra. Det var första dagen i den heliga månaden muharram år 1400, i den islamiska månkalendern, och en…

Engelska

Nöd och bohemer i Paris
Luc Sante – The Other Paris

Vincent van Gogh (Wiki Commons)

Av Per Arne Tjäder
I vintras utkom en engelsk översättning av Eugène Sues 1840-talsfresk Les mystères de Paris, utgiven i Penguins klassikerserie. Boken recenserades i New York Review of Books av Peter Brooks, författaren till The Romantic Imagination. Sues mästerverk var, menar han, inte bara den första framgångsrika följetongen, mönster för alla efterföljare, utan…

Engelska

David Gelernter – The Tides of Mind: Uncovering the Spectrum of Consciousness

artificial-intelligence-503593_1920

Av Tommy Andersson
Har människan en chans mot maskinerna? Ja, kanske ändå. I sin nya bok, The Tides of Mind: Uncovering the Spectrum of Consciousness, behandlar David Gelernter det mänskliga medvetandet på ett sätt som i fråga om idérikedom leder tankarna till internetpionjären Jaron Lanier, som presenterats på Dixikon tidigare. Gelernter är professor…

Engelska

Vetenskap och religion
Peter Harrison – The territories of Science and religion

Helixnebulosan (Wikipedia)

Av Anton Jansson
I 1984 skriver George Orwell: “Oceanien var i krig med Ostasien: alltså hade Oceanien alltid varit i krig med Ostasien.” Det är, vet läsaren, inte sant, för i Oceanien skrivs historien kreativt om för att skapa en världsuppfattning som passar för dagen. Det är klart att vi är i krig…

Övriga språk

Rena grekiskan
Något om att översätta Alexandros Papadiamantis

Edward Lear - Mount Athos and the Monastery of Stavroniketes (Wikicommons)

Av Jan Henrik Swahn
Den grekiska ön Naxos under tidigt 1200-tal. En ung kvinna lever i ett harmoniskt äktenskap med en fin och omtänksam man. Varje dag ger han henne sitt stöd i med- och motgång och sätter färg även på det gråaste i tillvaron som, tyvärr, trots idoga ansträngningar, förblivit barnlös. Så får…

Nordiska språk

1900-talskulturen synas i sömmarna
Kjartan Fløgstad – Etter i saumane

orkesterledare

Av Anders Björnsson
Varför var den västerländska konsert- och operamusiken den av nazismen favoriserade konstformen? Den norske essäisten och romanförfattaren Kjartan Fløgstad tolkar saken på ett ikonografiskt sätt. Dirigenten är ledaren i aktion, orkestern/musikerna är hirden/partiet och partituret är partiprogrammet! I flera av betraktelserna som ingår i hans nya bok utvecklar Fløgstad tesen…

Språk

Varifrån talar du?
En replik

Brueghel d.y. - Babels torn (wikicommons)

Av Peter Landelius
Tommy Andersson har i fyra intressanta artiklar beskrivit Europas språkliga geografi och gett förslag på hur detta Babelstorn ska kunna byggas om till ett gemensamt hem. Hans utgångspunkt är den tyske språkvetaren Jürgen Trabants bok ”Globalesish – oder was?” Vi som älskar språk och har haft lyckan att tillägna oss…

Utställning

Blickens intensitet
Paula Modersohn-Becker i Paris

Från utställningskatalogen

Av Lena Kåreland
Jag lever bara med ögonen. Orden är Paula Modersohn-Beckers. Denna tyska konstnär som gick bort endast trettioett år gammal har i år på Musée de l’Art moderne i Paris ägnats en utställning som pågår fram till 21 augusti. Tidigare har hon inte varit särskilt känd utanför sitt hemlands gränser men…

Essäer

Kritiken som konst
Om Hagar Olsson

Hagar Olsson (Bild: Wikipedia)

Av Stina Otterberg
Litteraturkritik skiljer sig, skriver Stina Otterberg här i en längre text om Hagar Olsson, från konstkritik eller musikrecensioner genom att den delar sitt arbetsmaterial och sina grepp med sitt objekt, litteraturen. Hagar Olsson ansåg, närmast föreskrev därför att litteraturkritiken själv måste kvalificera sig som litteratur för att kunna skapa sig…

Essäer

Det hemliga Tyskland
Om tyska myter

Bamberger Reiter, Katedralen i Bamberg, litografi 1820 (Wikipedia)

Av Martin Lagerholm
Hela Martin Lagerholms essä där han med åskådliga exempel söker återge några huvudlinjer och dominerande strömningar i myter som format den tyska självbilden. Lika lite som historien själv återspeglar de ett avlägset, storslaget förflutet, utan de har likt historien själv varit i kontinuerlig förändring och förvandling. Essän har gjorts möjlig…

Podcast

Lyssna på Dixikon