Ernst Ludwig Kirchner - Brandenburger Tor 1915 (Bild: Wikicommons)
Turner - Slavers throwing overboard the Dead and Dying ("The Slave Ship") Bild: Wikicommons
Flyktingar, Lesbos (Bild: Thomas Andre Syvertsen/ IFRC)
Kampanil, Katedralen i Matera, Italien (Bild: Wikicommons)
Courbet - Ateljén, En verklig allegori över en 7-årsperiod i mitt konstnärs- (och moraliska) liv (Wiki commons)
Kyffhäuser Denkmal (Bild Wikimedia Commons)
Pieter Brueghel d.y. - Babels torn (detalj) Bild: Wiki commons
Scherl Bilderdienst Thomas och Katia Mann utanför Hotel Adlon i Berlin på genomresa till Stockholm 1929 (Wikicommons)
Edgar Dégas - Paysage de Bourgogne (beskuren). Bild: Wikicommons
Minnesvägar

What’s in a name?
Om Aids Memorial och andra minnesmärken

National_AIDS_Memorial_Grove_names-1

Av Kenneth Hermele
What’s in a name, säger Julia till Romeo i den berömda balkongscenen där hon förklarar att hon älskar honom trots att han är en Montague och hon en Capulet. Julia vill att Romeos namn inte ska betyda något, men vi förstår att hon talar mot bättre vetande: namnet är allt,…

Franska

Frymeta Frenkel – Rien où poser sa tête

Ernst Ludwig Kirchner - Brandenburger Tor 1915 (Bild: Wikicommons)

Av Per Arne Tjäder
År 1921 gör Frymeta Frenkel någonting djärvt. Hon öppnar en fransk bokhandel i Berlin. Hon är en ung polsk judinna passionerat intresserad av fransk kultur och litteratur, därtill utbildad i Paris. Hon kallar sig nu Françoise, ser sig som en kulturmissionär utan gränser i ett stundande fredligt efterkrigseuropa. Mot alla…

Engelska

Om Marlon James

Turner - Slavers throwing overboard the Dead and Dying ("The Slave Ship") Bild: Wikicommons

Av Anna Remmets
Postkolonial litteratur är en term som i värsta fall är både förenklande och tom. Vad åsyftas egentligen? Litteratur producerad i en postkolonial kontext? En särskild tematik? När ”postkolonial” slentrianmässigt klistras som en etikett på all litteratur som inte är västerländsk riskerar den i sig att bli ett kolonialt begrepp som…

Tidskrifter

Kritik och skrift i tiden
Om tidskriften Vagant

vagant_omslag_png

Av Tomas Forser
Norska tidskriften Vagant är här igen med ett imponerande rikt nummer. Fattas bara annat när innehållsdeklarationen lyder LITTERATUR KUNST FILM IDEER SAMTIDSDEBATT, har Cappelen Damms förlag i ryggen och stöd utgår från Fritt Ord och Nordisk Kulturfond. Vagants första nummer för året kommer bland mycket annat med dagsaktuella reportage, litteraturkritik…

Bloggar

Vi ser dig i barnens ansikten…
Påven besöker Lesbos

Flyktingar, Lesbos (Bild: Thomas Andre Syvertsen/ IFRC)

Av Åke Malm
Idag lördag morgon reser påven Franciskus till den grekiska ön Lesbos. Där skall han träffa några av de 2 500 flyktingar som finns i ett av lägren. Ännu ett överraskande drag från den argentinskfödde påven Jorge Bergoglio. Påveresan till den grekiska övärlden organiserades i all tysthet av kyrkans diplomater. För…

Italienska

Starka röster från syd
Om två italienska poeter

Kampanil, Katedralen i Matera, Italien (Bild: Wikicommons)

Av Ida Andersen
Provinsialismen, eller snarare kampanilismen (dvs. att hålla på sin hemby och framhäva den) är legio inom poesin i Italien. Många är de poeter som besjunger sin hembygd, framförallt de som av olika anledningar flyttat därifrån. Denna vurm för det regionala har ingen riktig motsvarighet i Sverige, åtminstone inte i det…

Franska

Verklig fiktion
Tristan Garcia – 7 romans

Courbet - Ateljén, En verklig allegori över en 7-årsperiod i mitt konstnärs- (och moraliska) liv (Wiki commons)

Av Torbjörn Elensky
Det litterära berättandet är sedan rätt länge nu grovt sett uppdelat mellan en avancerad typ av prosa, som lockar få läsare men som ofta får beröm av kritikerna, samt en bred fåra av bestsellers som inte så ofta imponerar på litterära kännare, men som säljer i stora travar på köpcentra…

Essäer Tyska

Det hemliga Tyskland (II)
Barbarossa

Kyffhäuser Denkmal (Bild Wikimedia Commons)

Av Martin Lagerholm
Der alte Barbarossa, Der Kaiser Friederich, Im unterirdischen Schlosse Hält er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, Er lebt darin noch jetzt; Er hat im schloss verborgen Zum schlaf sich hingesetzt De första två stroferna ur Friedrich Rückerts (1788–1866) i Tyskland välkända dikt om den gamle tysk-romerske kejsaren Fredrik I…

Språk

Europas språkvärld (I)
Våra språk i globaliseringens tid

Pieter Brueghel d.y. - Babels torn (detalj)  Bild: Wiki commons

Av Tommy Andersson
Första delen av en längre essä av Tommy Andersson om Europas språkvärld Den yttersta förutsättningen för vår globaliserade värld är människans förmåga att kommunicera över mycket stora avstånd. Globaliseringen har åtminstone sedan antiken varit en potentiellt möjlig samhällsutveckling, men det är först genom de gångna tvåhundra årens allt snabbare allmäntekniska…

Framtidsvägar

Climate fiction
Hot och gemenskap

klimat2

Av Hans-Ingvar Roth
De flesta romaner har ägt rum i miljöer och klimat som är ”normala” i den bemärkelsen att de inte utgör några hot eller inskränkningar i förhållande till romangestalternas liv och ageranden. Miljöerna och klimatförhållandena är med andra ord underförstådda och utgör mer eller mindre statiska bakgrunder som inte spelar någon…

Tyska

Om familjen Mann
Tilmann Lahme – Die Manns

Scherl Bilderdienst
Thomas och Katia Mann utanför Hotel Adlon i Berlin
på genomresa till Stockholm 1929 (Wikicommons)

Av Barbro Eberan
Vilken egendomlig familj vi är”, skrev Klaus Mann, Thomas Manns äldste son, i sin dagbok 1936. ”Man kommer senare att skriva böcker om oss – inte bara om enskilda familjemedlemmar utan om oss som familj”. Han skulle få rätt. Nu har en bok kommit ut som ger en helhetsbild av…

Franska

Jean-Claude Pirotte – Le silence

Edgar Dégas - Paysage de Bourgogne  (beskuren). Bild: Wikicommons

Av Erik Bergqvist
Jean-Claude Pirottes författarbana innehåller en del mindre vanliga rutter. Han föddes och växte upp i Namur, i vallonska Belgien, debuterade 1963 med en diktsamling, studerade juridik, började jobba som advokat och gav ut ytterligare ett par diktböcker. 1975 väcktes åtal mot Pirotte för att han, som det påstods, försökt underlätta…

Franska

En vinterresa
Olivier Bellamy – Un hiver avec Schubert

Claude Monet - Le train dans la neige (Wiki Commons)

Av Ingar Gadd
Kan man tillbringa en sommar med Montaigne så varför inte en vinter med Schubert, resonerade Olivier Bellamy, författare och musikpresentatör på franska Radio classique, när han läst den franske litteraturvetaren Antoine Compagnons bok Un été avec Montaigne, nu i svensk översättning av Jan Stolpe. Detta framgår av förordet till boken…

Essäer

Mot katastrofen

József Molnár  -  Ödeläggelsen av Pompeji (Bild: Wikipedia)

Av Ulf Eriksson
Katastrof betyder omstörtning. Någonting demoleras eller välts överända. Tilliten skingras i skräck och panik. Varje katastroffilm försöker massivt synliggöra detta. När vi lämnar biografen och vår uppjagade fascination lägger sig, återstår likväl en tomhet, ett vagt missnöje. Det är som om vi trots alla visuella chocker inte riktigt har fått…

Podcast

Från verkligheten och in i tillvaron
Peter Rewers – Michael Strunge. Digtning og virkelighed

Skärmavbild från Youtube

Av Simon Hartling
Tjugo år gammal debuterade Michael Strunge med diktsamlingen Livets hastighed. Den extremt produktive, provokative och gränslöse Strunge blev snabbt en av den köpenhamnska lyrikscenens mest betydelsefulla och nyskapande poeter. Den danska punkrörelsen tog honom till sig och gjorde honom till ”sin”. Strunges liv blev kort, 1986, endast 27 år gammal,…

Tyska

Om rättfärdigande, självtvivel och tomhet

Hendrick ter Brugghen - Esau säljer sin förstfödslorätt för en tallrik soppa. Ca 1627 (Wiki Commons)

Av Jayne Svenungsson
Rättfärdig är ett knepigt ord. Som om vi någonsin vore färdiga med rätten, eller, Gud förbjude, med rättvisan. Att tro sig vara färdig med rättvisan är i regel första steget mot moralisk fartblindhet. I svensk språkdräkt har ordet dessutom en ton av frireligiös beskäftighet: den inställsamma och samtidigt fördömande tonen…

Tidskrifter

Den fjärde industriella revolutionen
Foreign Affairs om World Economic Forum

Shadow_Hand_Bulb_large

Av Peter Landelius
Årets möte med World Economic Forum i Davos hade den s.k. fjärde industriella revolutionen som huvudtema. Med tanke på ämnets komplexitet och betydelse för världens ekonomi och politik är det inte så underligt att deltagarna inte tycks ha kommit till några klara slutsatser, än mindre till något som kunde kallas…

Essäer

Hundra år sedan dadaismen lanserades

Sophie Taeuber-Arp - Composition Dada 1920 (Wikimedia Commons)

Av Lena Kåreland
Dada har beskrivits som ett blixtnedslag, en heraldisk paroll utslungad från hästryggen, en gladiatorgest och ett gyckelspel sprunget ur den intighet där alla högre frågeställningar har trasslat in sig. Denna modernistiska revoltrörelse som föddes för hundra år sedan har sin aktualitet också i dag, och många evenemang av olika slag…

Franska

En manual mot de reaktionära
Raphaël Glucksmann – Génération Gueule de bois

Majdan, Kiev

Av Ruth Lötmarker
Raphaël Glucksmanns senaste bok, Génération Gueule de bois (En generation som fått tänka om), med undertiteln ”Handbok i kampen mot de reaktionära”, inleds med en skildring av vad som sker på Majdan eller Självständighetstorget i Kiev i december 2013, dit människor från världens alla hörn begett sig för att delta…

Nordiska språk

Øyvind Rimbereid – Lovene. Dikt

Detalj av stelen med kung  Hammurabis  lagar (mellan 1792 och 1750 f.Kr.), idag på Louvren (Bild: Wiki Commons)

Av John Swedenmark
Øyvind Rimbereid (född 1966) är en av Nordens och kanske världens mest egenartade och relevanta poeter just nu. Han använder sin djupa förankring i det norska språket i alla dess former – nuvarande, forntida och framtida; nynorskt skriftspråk och dialekter – för att ta upp ämnen som angår oss: miljökatastrofen,…

Nordiska språk

Wencke Mühleisen
Kanskje det ennå finnes en åpen plass i verden

Performance från 2007 framför Prado i Madrid (Bild: Wiki commons)

Av Tomas Forser
Om erfarenheten av litterär sanning skriver Ulf Eriksson koncentrerat och klargörande i Dixikon. Hans essä ställer sig mitt i den diskussion om fakta och fiktion som är central i upplösningen av gängse litterära former. Den som pågått sedan 1900-talet. Bl.a. har den präglat synpunkter på den s.k. vittneslitteraturen och raffinerat…

Italienska

PASOLINI
En italiensk spökhistoria

Pier Paolo Pasolini (Wikipedia)

Av Ragnar Strömberg
Det har gått fyrtio år sedan poeten, filmskaparen, essäisten och den lika själlösa som segerrika konsumismens vedersakare Pier Paolo Pasolinis lemlästade kropp hittades i gryningen den 2 november 1975 vid l’Idroscala di Ostia utanför Rom. 
Kroppen fördes skyndsamt bort och en talrik skara nyfikna traskade omkring bland de frustrerade rättsteknikerna.…

Övriga språk

Om Nike-priset och polsk poesi

Matsumura Goshun (1752-1811) - Häger (detalj) Bild: Wiki commons

Av Peter Johnsson
Det största skönlitterära priset i Polen heter Nike. Det utdelas på hösten och gick 2015 till Olga Tokarczuks bok Księgi Jakubowe, som redan innan priset hunnit utdelas, via Ariels bokförlag, fann vägarna fram till de svenska bokdiskarna under titeln Jakobsböckerna. Olga Tokarczuk är ju sedan länge en välkänd polsk författare…

Essäer

Det hemliga Tyskland (1)

Bamberger Reiter, Katedralen i Bamberg, litografi 1820 (Wikipedia)

Av Martin Lagerholm
Es lebe das Geheime Deutschland! ”Leve det hemliga Tyskland!” Denna märkliga lösen utropade Claus Schenk Graf von Stauffenberg sekunderna innan han på Bendlerblocks innergård i centrala Berlin arkebuserades den 21 juli 1944, dagen efter det misslyckade 20 juli-attentatet (Operation Valkyria) mot Hitler i högkvarteret Wolfsschanze i Ostpreussen. Stauffenberg var inte…

Podcast

Lyssna på Dixikon